RAK OTRZEWNEJ

RAK OTRZEWNEJ — CARC1NOSIS PERITONEI.

Przeważnie jest to rak wtórny; guz pierwotny mieści się w dowol­nym narządzie jamy brzusznej i z tokiem chłoń ki zostaje rozsiany po powierzchni otrzewnej. Prowadzi do powstawania wysięków, przeważnie o cechach hemorragicznych, niekiedy zawierających dużo tłuszczu. Ba­danie drobnowidowe wykazuje niekiedy obecność gniazd komórek no­wotworowych. W .rzadszych przypadkach wysięk jest nieznaczny, stwier­dzamy wtedy zrosty jelitowe i skurczenia (krezki.

Z innych guzów otrzewnej znajdowano śluzaki, dające ślu­zowe wysięki. Zawartość torbieli jajnikowych ma cechy zbliżone do wy­sięków śluzowych, jednak w odróżnieniu od śluzaków, torbiele jajnika są ściśle odgraniczone.